Tehnološko-računalniški ITS

Ključno (raziskovalno) vprašanje:
Ali še sploh lahko uidemo informacijski tehnologiji?

Opis/srž ITS: razvijanje algoritmičnega načina razmišljanja, krepitev digitalnih kompetenc, osnove programiranja v različnih programskih jezikih, spoznavanje tehnoloških procesov – od ideje do izdelka.

                          Skupni interdisciplinarni cilji:
– nadgradnja, poglabljanje in povezovanje učnih vsebin pri različnih predmetih,
– učenje na izkustven način,
– sodelovalno/skupinsko/samostojno delo,
– delo z različnimi viri,
– prelivanje teoretičnega znanja v uporabno/povezovanje teorije z življenjem,
– navduševanje za raziskovalno delo,

–  razvijanje  algoritmičnega  načina  razmišljanja na matematičnih problemih,
–   zavedati se pomembnosti poznavanja tehnoloških procesov.

             Sodelovali  bomo  pri razvoju ter izdelavi konkretnega izdelka s pomočjo lokalnega podjetja.

 

  

Dijaki drugega letnika smo si pri tehnološko-računalniškem ITS-u ogledali avtonomnega mobilnega robota, ki v Splošni bolnici Slovenj Gradec pomaga pri razvažanju hrane, zdravil in drugih pripomočkov.

 

Dostopnost