1. Festival mlade slovenske literature URŠKA 2017

12. oktober.

Ob 12. uri v Knjižnici Ksaverja Meška opoldanski pogovor dijakov Gimnazije SG s španskim lektorjem, prevajalcem in striparjem Santiagom Martinom Sanchezom
Pogovor vodila Eva Haberman v sodelovanju z Barbaro Keršič, prof.

Petek, 13. oktobra
Literarne matineje ob 11. uri
Špajz: s Teo Plesničar gimnazijci in Alenka Rainer, prof.
Mladinska knjiga: s Heleno Zemljič dijaki srednje zdravstvene šole in Helena Merkač, prof.
Muzej Huga Wolfa: s Patrikom Holzom gimnazijci in Andrej Makuc, prof.
Patrih Holz: Podajalna enota, bralna postavitev

Lucijan Cokan – st. možakar, Nina Kodrun – starejša gospa, Alma – Hana Klančnik, Samanta – Zala Domej Breznik, Glas/off – Aleša Kamenik
Knjižnica Ksaverja Meška: s Katarino Gomboc gimnazijci in Irena Matko, prof.
Čajnica Peč: z Janom Francem Podbrežnikom dijaki srednje zdravstvene šole in Darja Skutnik, prof.

Kričimo iz prgišča napak v času
Ob 20. uri v Kulturnem domu SG

Interpreti uršljanskih: Blažka Čas, Rebeka Mlakar, Hana Klančnik, Ana Špalir, Ana Planinšek, Lucijan Cokan, Sabina Čegovnik, Nina Kodrun, Nina Zorman, Žiga Kotnik, Zala Breznik Domej, Patricija Pogorelčnik in Jaka Juvan.

Povezovalka Maša Sedar
Scenografija Peter Hergold
Tehnična podpora Vojko Šuštaršič in tehnična ekipa
Režija Draga Ropič

Sodelovali tudi – fotografi: Žiga Pečnik, Aleš Mravljak, Jakob Šteharnik, Lucijan Cokan, Eva Haberman, Miha Krištofelc; spremljevalci uršljanskih finalistov: Žiga Tomaž, Aljoša Bricman, Danijela Konc, Anja Onuk in Žiga Kreft

2. Dan splošnih knjižnic
Predstavitev Odsevanj 103/104
K KM SG, 21. 11. 2017 ob 18. uri
Postavitev razstave Leandra Fužirja – Zala Breznik Domej, Ana Špalir
Fotografija Nina Zorman
Meškova bukvarna – nagradne knjige, Zuhra Horvat
Revijo prelistaval Andrej Makuc
Obiskovalcev 40

3. Literarni večer – Peter Petrovič: Dnevi belušev
K KM SG, 28. november 2017 ob 18. uri
Recitacija – Hana Klančnik, Blažka Čas
Fotografija Kaja Štalekar
Pogovor vodil Andrej Makuc
45 obiskovalcev

4. Druga fotodekada – Spunk 2007–2017
Avla G SG, 3. december 2017
Ob 20-letnici Spunka postavitev fotografske razstave o najbolj izstopajočih projektih v drugi dekadi
Izbor fotografij – Andrej Makuc, Vojko Šuštaršič
Postavitev razstave: Vojko Šuštaršič, Tinkara Ošlovnik, Kaja Štalekar, Miha Krištofelc
Zasnova in realizacija Andrej Makuc

5. Vojna, Krieg, War – razstava v KGLU Slovenj Gradec
Sodelovali
Vojaki/vojakinje: Rok Cerovečki, Urban Prosenjak, Žiga Rožej, David Kac, Miha Razdevšek, Jure Dobnik, Žan Kresnik, Kaja Pogorevc, Tilen Skobir, Anja Hribernik
Hostese: Nina Zdovc, Nina Kodrun, Alma Košan

6. ADIJO(,) VERA V SANJE = REVIJA ODSEVANJA 
100 anagramskih portretov

Na VEST bralcev trkajo papirnati AVIONI besed.
IVO SVETINA: In znova o času
Glas Sabina Čegovnik; Jure Smolar – kontrabas
Avtorica portretov Katja Felle

Simbol je spominski OKVIR podob, metafora je prostrana SOBANA ne(za)slišanih pomenov.
BORIS A. NOVAK: Alba
Besede Nina Kodrun; Alja Sidar – harfa
Avtor portretov Štefan Marflak

Pesnik iz NIZA iskrenih besed tke HALJO topline.
ALOJZ IHAN: Krmilnica
Recitacija Žiga Kotnik; Vid Balant – boben, Almira Rogina – blok flavta
Avtor portretov Andrej Grošelj

Pesniki z REŠETAL govoric jezika žanrskih ŠEG izbrskajo drobtinice minevanja.
ALEŠ ŠTEGER: Ljubezenska pesem
Za živo pesem Hana Klančnik; David Repnik – bas kitara in Jaka Jeram – akustična kitara
Avtor portretov Luka Popič

Je pesniška MISEL zgolj NIHAJ besed?
MILAN JESIH: Sedijo, precej star trio
Govorjena beseda Blažka Čas; Alen Planinšec – diatonična harmonika
Avtor portretov Peter Hergold

Pesnik prekaša površno pisunsko  predvsem po širokem RAZPONU materinščine.
UROŠ ZUPAN: Sutra
S papirja v glas Klara Kresnik; David Kac – drumelca
Avtor portretov Sašo Vrabič

Življenje je KAŠČA topline in bolečine, pisanje dozorevanje ljubezenskega SPEVA.
SAŠA PAVČEK: Srce spregatve
Interpretira Ana Špalir; Valentin Rogina – violončelo
Avtor portretov Zoran Ogrinc

V SOMRAK dvoran literature vstopa KOVAR besed.
MARKO KRAVOS: Beseda ni konj
Iz črk v glas Zala Breznik Domej; Hana Sekereš – ukolele
Avtorica portretov Jerneja Smolnikar

Samotni glasnik skrivnosti je radoživa LASTOVKA nad privlačno MURIŠO.
MIROSLAV KOŠUTA: Miza
Glas za pesnika Kaja Budna; Neža Jelen Križovnik – violina
Avtor portretov Leander Fužir

Iz VRTIN spomina huškne misel kot poskočen ZEFIR.
ERVIN FRITZ: Rime na i
Govori Lucijan Cokan; Maja Kuzmanoska – električni klavir
Avtor portretov Stojan Brezočnik

Instrumentali Almira Rogina
Izbor besedil Andrej Makuc
Tehnična podpora Vojko Šuštaršič
Tehnična pomoč Tilen Breznik, Lara Dumančić, Nina Pačnik
Fotografija Nika Hölcl Praper
Video snemanje Žiga Kreft
Režija Andrej Makuc

Premiera
KGLU (stara dvorana), 24. april 2014 ob 18. uri, ~ 140 obiskovalcev
Ponovitve recitala: torek, 15. maja, ob 8.00, 9.30, 11.15 in 12.45 ter
sreda, 16. maja, ob 8.00, 10.00, 11.15 in 12.45.

7. Andrej Makuc: Spunk, najstniška leta

2007–2017
Sodelovali: Almira Rogina, Mateja Rožič, Danijel Tancer, Vojko Šuštaršič, Karla Zajc Berzelak
Lektorirala Nina Vožič Makuc, oblikovanje in prelom Blaž Prapotnik, grafična priprava Epigraf

CIP – Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana
792.077-053.6(497.4Slovenj Gradec)
379.82:061.2(497.4Slovenj Gradec)
SPUNK, gimnazijsko kulturno društvo (Slovenj Gradec)
Spunk, najstniška leta / [avtor besedila, zbral in uredil] Andrej Makuc ;

[sodelovali Karla Zajc Berzelak … [et al.] ; fotografije Spunk, arhiv]. – Slovenj
Gradec : Spunk, gimnazijsko kulturno društvo : Gimnazija, 2018
ISBN 978-961-93548-6-5 (Gimnazija)
1. Gl. stv. nasl. 2. Makuc, Andrej
293943296

Dostopnost