V sklopu drugega filmskega laboratorija se je v sezoni 2018/2019  ponovno obravnavalo osnove filmske umetnosti s posebnim poudarkom na animiranem filmu, ki je bil sredstvo izražanja, skozi katerega smo obravnavali aktualno tematiko različnosti.

Dijaki so se preko tehnike ‘stop motion’ seznanili z orodji animiranega filma ­– osvetljava, kamera, zvok ter montaža. Film se ukvarja z dejstvom, da se ljudje med sabo zelo razlikujemo, a nas vendarle določene stvari, kot so strahovi, želje in upanje, vežejo in prepletajo.

Simbioza različnosti in enakosti v sodobnem digitalnem svetu hitenja je osrednja tema filma, ki smo ga poimenovali kar Različno-enaki.

Mentor: Tomo Novosel
Mentor tehnike animacije: Jernej Kovač Myint
Zunanja slušateljica: Anika Grabec

Sodelujoči dijaki: Anja Kac, Nina Novak, Stella Brumen, Ana Planinšek ter Ana Špalir

Dostopnost