Pod režisersko roko Aleksandra Čaminskega je nastala nova igra Samuella Becketta.
In v njej igrajo glavne vloge štirje Gimnazijci.
Na letošnjih Anderličevih dnevih je bila Igra odigrana v soboto, 20. 4. 2019.
Lahko rečemo samo: Bravo Etijana, Ana, Lucijan in Zala! Vrhunsko!
Če boste imeli še kdaj možnost ogleda, vam to zelo priporočam.

Dostopnost