V sredo, 29. 6. 2022, smo se ravnatelj in pet članic projektnega tima udeležili zaključne konference projekta PODVIG (Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah) v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

Preko delavnic in tržnice so posamezne gimnazije in zunanji partnerji v projektu predstavili nekaj svojih dosežkov, ki so nastali v štirih letih trajanja projekta.

Na prvi okrogli mizi S podjetnostjo premikamo meje so se predstavili uspešni posamezniki s področja športa, glasbe in šolstva, na drugi, z naslovom Na podjetnosti svet stoji, pa uspešni podjetniki ter predstavniki srednjega in visokega izobraževanja. Kot njihov odmev  je bilo slišati tudi mnenja dijakov štirih gimnazij, med njimi naše Eve Budimir iz 3. letnika.

Ob tej priložnosti je izšla sklepna publikacija Razvijanje kompetence podjetnosti v gimnazijah. V njej so objavljeni kar štirje primeri dobre prakse Gimnazije Slovenj Gradec, kar je največ med vsemi šolami.

Oglejte si jo na povezavi:

https://www.zrss.si/pdf/Razvijanje_kompetence_podjetnosti_v_gimnazijah.pdf

Dostopnost